Pesplatna dostava i povrati za svaku narudžbu!
Izbornik
Košarica
Nemate artikala u vašoj košarici.

Dostava i povrati

DOSTAVA

Kupac može izabrati jednu od ponuđenih vrsta dostave:

GLS d.o.o.

Trošak dostave iznosi 40,00 kn (5,30 EUR) i sastavni je dio računa.

Za narudžbe od 1.000,00 kn (132,72 EUR)  i više dostava se ne plaća.

Pošiljka ide na dostavu idući radni dan i kupac je može očekivati za 2-5 radnih dana / ovisno u koji dio Republike Hrvatske ide /
računajući od predaje pošiljke na dostavu.

Kupac sam organizira dostavu

Ukoliko kupac sam organizira dostavu robu mora platiti po predračunu i po primitku uplate treba nam dostaviti ime osobe ili kurirske službe koja će preuzeti pošilju. U ovom slučaju kupac sam plaća dostavu.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 41/14., 110/15., 14/19.) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine ne odgovaramo.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Svaki kupac koji putem internet narudžbe sa Machine trade d.o.o., Ante Starčevića 104, 31400 Đakovo, OIB 84227638928, info@machine-trade.hr sklopi Ugovor o kupnji proizvoda na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku 14 dana od sklapanja ugovora ne navodeći razlog za to.

I. UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete i koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi ovdje. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Robu vratite na adresu Machine trade d.o.o., Ante Starčevića 104, 31400 Đakovo, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

II. PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima: Machine trade d.o.o., Ante Starčevića 104, 31400 Đakovo, e-mail: info@machinetrade.hr, fax: 031 / 814-003.

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe_________________, naručene/primljene dana ______________________ – potpis potrošača, – datum. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

REKLAMACIJE

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi pri čemu ćemo vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Machine trade d.o.o., Ante Starčevića 104, 31400 Đakovo ili e-mail adresu: info@machine-trade.hr Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Formular za prigovor preuzmite na kraju ovog dokumenta.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Machine trade d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Machine trade d.o.o. ili ukoliko korisnik više ne želi taj proizvod povratom novca korisniku.

Ukoliko dođe do spora ugovorne strane pokušat će spor riješiti mirnim putem.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora između potrošača i trgovca, potrošač može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem poveznice.

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i dr.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.